Välkommen till en bygd med driv!

Som en förening för livskraft i en glesbygd är vi generellt för utveckling av vår bygd. Vi är för nyinflyttning av spännande människor. Vi är för etablering av företag i samklang med bygden. Vi är för byskolor, samverkan och lokalproducerad mat. Vi är för förnybar el. Vi är för smartare transporter. Vi är för människors relation till naturen och värdesätter ett rikt friluftsliv. Många av oss väljer att bo här på grund av den livskraft vi får av naturen, från bygemenskaper, från samverkan med varandra, från skönheten i landskapet.

Vi är för att få åtnjuta återhämtning av den fjällnära naturen, även för framtidens människor. I ett Sverige där landsbygd avfolkas, i en kommun som har som mål att växa, sticker Offerdal ut. Befolkningen växer i Offerdal. Och den växer stort. På grund av alla dess för har bygden vänt avflyttning till framtidstro.

I bygden Offerdal är en del av oss är för vindkraft, en del av oss är emot, men gemensamt är vi starkt emot att ytterligare exploatera vår fjällnära natur, störa djur, fågelliv, människors friluftsliv och med lågfrekvent buller störa hela bygden och med sin storlek störa vilsam, välgörande utsikt miltals härifrån.

Offerdal ligger i södra Sapmi och utgör en miljö som krymper bit för bit för samernas rennäring, ytterligare ett av de värden vi har i bygden. Vi är för transparens, dialog och demokrati.

Rulla till toppen