Aktiviteter framåt

Föreningen Livskraft i Offerdal är en medlemsförening och det är viktigt att medlemmarna bidrar till vilken inriktning föreningen ska ta och engagera sig för föreningens bästa. Styrelsen uppmanar alla medlemmar till att tycka till och komma med förslag kring punkter, frågor, idéer som föreningen och styrelsen kan jobba vidare med i någon form. Inom kort presenterar föreningen en kalenderfunktion för att vya upp olika evenemang i Offerdal, dels för att alla på ett enkelt sätt kan se vad som är på gång, men också något som kan hjälpa till att undvika krockar av olika evenemang på samma dag eller kväll.

Så, hör av er om ni har nåra tankar eller idéer!

/ Styrelsen

Rulla till toppen