Årsmöte 2023

Den 7 maj genomförde föreningen ännu ett årsmöte med ett ”fåtal” deltagare på plats, det blev omval av Johnny Lindman och Henrik Ling i styrelsen och två nya suppleanter valdes in i form av Åsa Borgström och Jens Erixon. Under årsmötet diskuterades det kring föreningens stadgar och hur föreningen ska agera framåt och det konstaterades att föreningen är en medlemsförening och att medlemmarna måste vara med och tycka till vilken inriktning föreningen ska ha framåt.

Ett beslut som togs under årsmötet var att påbörja en dialog med byalagen i Offerdal för att se vilket intresse som finns för samverkan framåt samt att se över möjligheten att föreningen skulle kunna vara en samordnat organ för en evenemangskalender för Offerdal, något som verkar ha saknats en tid.

Styrelsen kommer inom kort ha nytt möte för att plocka upp ovan två punkter och förhoppningsvis hitta en lösning för evenemangssamordning i någon form.

/ Henrik, Ordförande

Rulla till toppen