Aktuellt

Samverkansträff i Offerdal

Igår kväll genomförde vi en samverkansträff på Fjällkonditoriet i Änge där vi bjudit in byalag, föreningar, företag, organisationer och alla övriga som är intresserade av samverkan i Offerdal. En mycket lyckad kväll som visar att det finns en härlig positivism om samverkan i Offerdal på många sätt. Rent konkret så bestämdes det att vi från …

Samverkansträff i Offerdal Läs mer »

Krokoms kommun – låt Almåsa leva vidare

Krokoms kommun publicerade ett pressmeddelande den 20 juni att de ej avser att köpa anläggningen vid Almåsa, skidbacken, värdshus mm. Egentligen inget oväntat beslut från Krokoms kommun då investeringsviljan i Offerdalsregionen har lyst med sin frånvaro en längre tid. Offerdal står för en betydande del av tillväxten i Krokoms kommun och kommunen har stora ambitioner …

Krokoms kommun – låt Almåsa leva vidare Läs mer »

Uppdatering gällande revideringen av det Tematiska tillägget för vindkraft

Revideringsprocessen för kommunens översiktsplan samt tematiska tillägg går enligt tidplan, Kommunen har under vintern och våren genomfört utbildningsinsatser, målbild för kommunen 2050, samt påbörjat arbete med ställningstaganden med den politiska referensgruppen, under vintern fram till juni genomförs 6 så kallade blockmöten med den politiska referensgruppen. Kommunen kommer under hösten att påbörja arbetet med att jobba fram ett …

Uppdatering gällande revideringen av det Tematiska tillägget för vindkraft Läs mer »

Aktiviteter framåt

Föreningen Livskraft i Offerdal är en medlemsförening och det är viktigt att medlemmarna bidrar till vilken inriktning föreningen ska ta och engagera sig för föreningens bästa. Styrelsen uppmanar alla medlemmar till att tycka till och komma med förslag kring punkter, frågor, idéer som föreningen och styrelsen kan jobba vidare med i någon form. Inom kort …

Aktiviteter framåt Läs mer »

Årsmöte 2023

Den 7 maj genomförde föreningen ännu ett årsmöte med ett ”fåtal” deltagare på plats, det blev omval av Johnny Lindman och Henrik Ling i styrelsen och två nya suppleanter valdes in i form av Åsa Borgström och Jens Erixon. Under årsmötet diskuterades det kring föreningens stadgar och hur föreningen ska agera framåt och det konstaterades …

Årsmöte 2023 Läs mer »

Årsmöte 2022

Ikväll har årsmöte i föreningen genomförts med 22 medlemmar på plats. Årsmötet beslöt att medlemsavgiften även i år ska vara 50 kr, styrelsen är tacksam om alla som stöttat föreningen som medlem fortsätter göra det även 2022, kanske vi till och med kan få lite nya medlemmar. Under 2021 har föreningen haft 308 betalande medlemmar, …

Årsmöte 2022 Läs mer »

Förhandlingar om arrendekontraktet – nytt möte i slutet av november.

Senaste nytt gällande avgörande i arrendenämnden huruvida Krokoms kommun har agerat korrekt eller felaktigt gällande uppsägning/avslutandet av tidigare arrendeavtal är att nytt möte/förhandling är satt till slutet på november.Vid mötet förra veckan klargjordes frågan därmed inte utan ytterligare förhandling sker om ca två månader.

Senaste nytt om revideringen av vindkraftsplanen

När det gäller revideringen av det tematiska tillägget om vindkraft hos kommunen som beslutades att genomföras på senaste KF i juni, så är det för närvarande stopp i den processen. Kommunen har meddelat att beslutet har överklagats till förvaltningsrätten och att de ska lämna kommunens kommentarer till förvaltningsrätten efter nästa styrelsemöte. Argumentet till överklagan ska …

Senaste nytt om revideringen av vindkraftsplanen Läs mer »

Rulla till toppen