ÖP

Debatt: Vill Krokoms kommun göra något för Offerdal? (någon gång…)

Almåsabacken är en knutpunkt och ett landmärke för Krokoms kommun och bidrar såväl till folkhälsan som skatteintäkter till kommunen. Det är en plats där många gjort sina första svängar på skidor, där gammal som ung oavsett nivå upplever skidglädje och gemenskap som enar alla i backen. Från nybörjare till proffs och världsstjärnor som väljer att …

Debatt: Vill Krokoms kommun göra något för Offerdal? (någon gång…) Läs mer »

Debatt: Kan vi köpas för pengar?

De senaste veckorna har det skrivits många artiklar om vindkraft där regeringen vill ersätta kommuner ekonomiskt om de bygger vindkraft. Svensk vindenergi tycker att för många vindkraftsprojekt avslås genom det kommunala vetot och vill därför ge ökade incitament för att kommunerna inte ska motsätta sig vindkraft. Regeringen har tillsatt en utredning för att kommuner som …

Debatt: Kan vi köpas för pengar? Läs mer »

Debatt: Öppet brev till politiker i Krokom – ta ställning om vindkraften

”Vad betyder demokrati? Enligt riksdagens webbplats är det bland annat att man ska få tänka och tycka vad man vill och ha möjlighet att uttrycka sina åsikter öppet i tal och i skrift. Demokrati handlar också om att vart fjärde år göra ett val vilka folkvalda vi vill ha i regeringen och som styrande i …

Debatt: Öppet brev till politiker i Krokom – ta ställning om vindkraften Läs mer »

Debatt: Vi vill inte släppa till mer natur i Krokom och Ragunda till vindkraften

Tillsammans med #sjukvinnor i Låt Ragunda Leva har vi skrivit ett öppet brev till riksdag, elbolag och myndigheter ”Striden är här. Det gick så snabbt att vi knappt hann reagera innan vi hade den på farstubron. Och ja, vi använder ordet strid, medvetna om begreppets laddning. Den har kanske inte startats medvetet, utan det är …

Debatt: Vi vill inte släppa till mer natur i Krokom och Ragunda till vindkraften Läs mer »

Insändare: Bred uppslutning mot vindkraftsetablering i Offerdal

”Vi i Föreningen Livskraft i Offerdal vill gärna bemöta del av den artikel i ÖP där det framgår att de ”flesta i bygden är för en utbyggnad” enligt Per-Lennart Persson, och att det är många markägare som är för en etablering. Att de flesta är för en utbyggnad är helt felaktigt. […]”

Debatt: Respektera samernas urfolksrättigheter – vindkraft är inte förenligt med rennäring!

”Krokoms kommun står inför en omarbetning av vindbruksplanen då många faktorer, så som klimatet och vindkraftverkens storlek, har förändrats kraftigt de senaste 10 åren. I detta arbete måste samernas och renskötselns rättigheter respekteras. Det som inte har förändrats är renen som fortsatt är beroende av att ströva fritt, hitta rätt bete efter säsong och betesförhållanden, och …

Debatt: Respektera samernas urfolksrättigheter – vindkraft är inte förenligt med rennäring! Läs mer »

Insändare/Debatt: Lyssna på opinionen – säg nej till vindkraft i Offerdal

”Debatten kring en vindkraftsetablering i Nordbyn-Vallsta i Offerdal fortsätter. Så sent som förra veckan skulle beslut tas i kommunfullmäktige i Krokoms kommun om en revidering av det tematiska tillägget för vindkraft. Beslutet blev dock istället en återremittering av frågan. Vi kan konstatera att opinionen och motståndet mot denna etablering fortsätter öka – föreningen Livskraft i …

Insändare/Debatt: Lyssna på opinionen – säg nej till vindkraft i Offerdal Läs mer »

Debatt: Svar: Vindkraft i Offerdal – en existentiell fråga för samebyn

”Ett antal markägare har skrivit ett brev till Krokoms kommun och argumenterat för att storskalig vindkraft bör byggas ut i Offerdal. Markägarna anför att de efter noggranna överväganden kommit fram till att de ekonomiska fördelarna är större om vindkraften byggs ut jämfört med att så inte sker. Dock redovisar de inte hur denna kalkyl ser. …

Debatt: Svar: Vindkraft i Offerdal – en existentiell fråga för samebyn Läs mer »

Debatt: Sluta nedvärdera människor som är pålästa om vindkraften

”Vattenfalls chef för utveckling av landbaserad vindkraft, Daniel Gustafsson, säger till ÖP att motstånd mot förändring och vindkraft kan handla om rädsla. Vidare menar han att bara man kommunicerar tillräckligt tidigt, kreativt och mycket, så kommer de flesta säkert att sluta vara rädda och komma till insikt, begripa och byta åsikt så att Vattenfall kan …

Debatt: Sluta nedvärdera människor som är pålästa om vindkraften Läs mer »

Debatt: Vindkraft slår ut viktig samhällsservice

”Det har varit många debattartiklar och insändare i lokaltidningarna de senaste veckorna med anledning av en tänkt vindkraftsindustri av superformat i Offerdalsbygden, något som har tydligen planerats en längre tid men där man undanhållit all information från medborgarna. Det finns en känsla av att motståndet mot denna framställs som en intern by fejd i Kaxås. …

Debatt: Vindkraft slår ut viktig samhällsservice Läs mer »

Rulla till toppen