Debatt: Öppet brev till politiker i Krokom – ta ställning om vindkraften

”Vad betyder demokrati? Enligt riksdagens webbplats är det bland annat att man ska få tänka och tycka vad man vill och ha möjlighet att uttrycka sina åsikter öppet i tal och i skrift.

Demokrati handlar också om att vart fjärde år göra ett val vilka folkvalda vi vill ha i regeringen och som styrande i vår kommun. Den pågående debatten kring vindkraft i Nordbyn och Vallsta har nu pågått öppet sedan oktober förra året, det vill säga i snart åtta månader.

Det är många intressenter som önskar tydliga besked från kommunens politiker. Både markägare, exploatörer och rennäringen.[…]”

Centerns svar på debattartikeln i ÖP: https://www.op.se/artikel/debatt-svar-fran-c-demokrati-tar-tid-det-galler-aven-fragan-om-vindkraft

Rulla till toppen