Debatt: Svar: Vindkraft i Offerdal – en existentiell fråga för samebyn

”Ett antal markägare har skrivit ett brev till Krokoms kommun och argumenterat för att storskalig vindkraft bör byggas ut i Offerdal. Markägarna anför att de efter noggranna överväganden kommit fram till att de ekonomiska fördelarna är större om vindkraften byggs ut jämfört med att så inte sker. Dock redovisar de inte hur denna kalkyl ser. Vi uppmanar dem därför att redovisa hur denna kalkyl ser ut.
[…]
Det finns en stark opinion i bygden mot den storskaliga vindkraften. Det återspeglas bland annat i att föreningen Livskraft i Offerdal nu fått in 1 083 namnunderskrifter mot vindkraften. […]”

Rulla till toppen