Debatt: Vi är emot fortsatt exploatering av vår natur – nej till vindkraftspark i Offerdal!

”Som en förening för livskraft i en glesbygd är vi generellt för utveckling av vår bygd.

Vi är för nyinflyttning av spännande människor.

Vi är för etablering av företag i samklang med bygden.

Vi är för byskolor, samverkan och lokalproducerad mat.

Vi är för förnybar el.

Vi är för smartare transporter.

Vi är för människors relation till naturen och värdesätter ett rikt friluftsliv.

Många av oss väljer att bo här på grund av den livskraft vi får av naturen, från bygemenskaper, från samverkan med varandra, från skönheten i landskapet. […]”

Rulla till toppen