Debatt: Vill Krokoms kommun göra något för Offerdal? (någon gång…)

Almåsabacken är en knutpunkt och ett landmärke för Krokoms kommun och bidrar såväl till folkhälsan som skatteintäkter till kommunen.

Det är en plats där många gjort sina första svängar på skidor, där gammal som ung oavsett nivå upplever skidglädje och gemenskap som enar alla i backen. Från nybörjare till proffs och världsstjärnor som väljer att träna i Almåsa.

Anläggningen är nu till salu och alla önskar att backen ska finnas kvar framåt. Något som verkligen borde ligga i Krokoms kommuns intresse, dock verkar intresset inte finnas där bland de styrande partierna i kommunen. Det har förts en dialog mellan företrädare för Almåsa och kommunen under en längre tid och nyligen meddelade plötsligt Krokoms kommun i ett pressmeddelande att de ej är intresserade av att köpa Almåsa.

Vi ifrågasätter den politiska processen kring ovan beslut, i vilken nämnd eller förvaltning har sakfrågan diskuterats, var finns det formella beslutet. Vilka har varit i beslutsprocessen? Har det funnits rätt kompetens för beslut? Är det inte rimligt att ett beslut av denna karaktär tas i fullmäktige? 

Enligt pressmeddelandet skriver Maria Jacobsson att den årliga driftskostnaden beräknas till 1,5–2 miljoner, en summa som gärna Maria får utveckla och gärna jämföra med kommunens totala driftkostnader i SABY år 2021 för sina anläggningar, exempelvis kostade Näskottshallen kommunen 1,8 miljoner år 2021.

Krokoms kommun idag en ”Pep Kommun” och enligt Generation Pep så vill de att barn och unga i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Generation Pep skriver att inom Idrott och fritid så är barn och ungas fritid en möjlighet för barn att stärka sitt sociala sammanhang, men också få möjlighet till ökad rörelseglädje. Menar Krokoms kommun allvar i att vara en s.k. ”Pep Kommun” så vore det på sin plats att gå in som ägare och köpa Almåsa.

Almåsa är en otroligt uppskattad skidanläggning, både för unga som gamla, boendes i Offerdal och i hela Krokoms kommun och de senaste åren är Almåsa satt på världskartan och den alpina klubben i Almåsa blomstrar och föreningslivet sjuder för fullt. 

När ska Krokoms kommun satsa på en anläggning i Offerdal, varför ser resursfördelning ut som den gör idag? Nyligen har kommunen satsat fem miljoner på en allhall i Krokom, flera miljoner i en konstgräsanläggning i Ås! S, M och KD, är det inte dags att investera i Offerdal? Vi offerdalingar är inte bortskämda med att ha en närhet till aktivitetsanläggningar, låt inte det goda exemplet Almåsa försvinna från oss!

Vart är viljan i de styrande partierna?

Livskraft i Offerdal

https://www.op.se/2023-06-28/krokoms-kommun-bor-kopa-almasa-skidanlaggning
https://www.ltz.se/2023-06-27/vill-krokoms-kommun-gora-nagot-for-offerdal
Rulla till toppen