Debatt: Vindbranschen skövlar länet

”Vattenfall vill exploatera Jämtland med sin vindkraftsindustri. Enligt Vallstarua Energis uppgifter i Östersundsposten, blir den storleksmässigt 16 ggr större än Oldens vindetablering mitt i fjällvärlden.

Ett stort ingrepp i Offerdal, Alsen och Kalls socken. Rätt sak på rätt plats heter det. Det kommer i alla fall Vattenfall att hävda. Platserna för de 250 meter höga turbinerna är väl valda. Området är redan sedan tidigare skövlat med stora kraftverksdammar, gott om reglerkraft och torrlagda vattendrag. Reglerkraften innebär att den oförutsägbara vindkraften kan hållas i schack med vattenkraften, dvs att vindkraften inte kan leva själva utan måste ha hjälp av oss andra för att överleva.”

Rulla till toppen