Debatt: Vindkraften splittrar bygden

”Angående den planerade vindkraftetableringen i Offerdal. Förra gången var runt år 2014. Då var argumentet att vindkraften behövs för inflyttning och framtidstro. Nu, fem år senare, finns både inflyttning och framtidstro.

Det har länge funnits ett intresse av att flytta till Offerdal i stort och kanske Kaxåsbygden i synnerhet.

Ett aber har dock varit bristen på tillgängliga fastigheter samt oviljan hos bankerna att låna ut pengar för att man ska kunna bygga nytt där man vill bo, om denna plats nu råkar ligga utanför Ås eller andra liknande ställen som fått stämpeln ”attraktiva”. Sällan har en fastighet fått ligga ute länge, när den väl kommit ut på marknaden, men trots detta har nettoresultatet visat en nedåtgående befolkningstrend vilket resulterat i hot om nedläggningar. Senast var det Kaxås skola som hotades. […]”

Rulla till toppen