Förhandlingar om arrendekontraktet – nytt möte i slutet av november.

Senaste nytt gällande avgörande i arrendenämnden huruvida Krokoms kommun har agerat korrekt eller felaktigt gällande uppsägning/avslutandet av tidigare arrendeavtal är att nytt möte/förhandling är satt till slutet på november.
Vid mötet förra veckan klargjordes frågan därmed inte utan ytterligare förhandling sker om ca två månader.

Rulla till toppen