Första medlemsmötet!

I tisdags genomförde föreningen sitt första medlemsmöte med god uppslutning. Styrelsen gjorde en sammanfattning över vad som hänt i ärendet Nordbyn/Vallsta sen i höstas fram till idag. Daana Fjällberg berättade kring området utifrån Njaarkes perspektiv och vilka konsekvenser en etablering skulle medföra.

Vi redogjorde särskilt de senaste turerna kring den minoritetsåterremittering som gjordes vid senaste fullmäktige och de argument som angavs till detta. Ärendet kring revidering av det tematiska tillägget kommer troligen upp för beslut vid kommande fullmäktige den 12 maj.

Därefter diskuterades framtida aktiviteter och initiativ och det framkom många goda ideér som det nu jobbas med.

Tillsammans var och är vi eniga om att denna etablering inte ska bli av, tillsammans ska vi sätta stopp för detta.

Nytt medlemsmöte kommer längre fram.

// Styrelsen

Rulla till toppen