Debatt: Kan vi köpas för pengar?

De senaste veckorna har det skrivits många artiklar om vindkraft där regeringen vill ersätta kommuner ekonomiskt om de bygger vindkraft. Svensk vindenergi tycker att för många vindkraftsprojekt avslås genom det kommunala vetot och vill därför ge ökade incitament för att kommunerna inte ska motsätta sig vindkraft.

Regeringen har tillsatt en utredning för att kommuner som möjliggör vindkraftsbyggnationer också bör ersättas för detta. Politiker och andra beslutsfattare måste förstå att inga pengar kan köpa en acceptans bland oss ortsbor, det hjälper inte om kommunen får viss ersättning för att säga ja i en tillståndsprocess.

Det är just människor som drabbas vid en exploatering, och det inte enbart pga. försämrad utsikt så som industrin gärna vill göra sken av i sin argumentation. Villaägarnas riksförbund menar till och med att Annica Strandhäll inte har begripit vindkraftsfrågan, det är nämligen bevisat att bostadspriser sjunker kraftigt i områden som exploateras av vindkraft – eller att bostäder inte går sälja.

Offerdal är en inflyttningsbygd som andas framtidstro och utveckling, de borde kommunen vilja se fortsätta. Men det är också en bygd som i snart två års tid enat har kämpat mot den planerade vindkraftsindustrin i Nordbyn/Vallsta.

Förra vecka kunde vi Offerdalsbor för en stund glädjas åt att man i tvisten om arrendeavtalet för kommunens mark i Nordbyn dömde till kommunens fördel, vilket betyder att en betydande del av området i Nordbyn inte står vindkraftsexploatörerna till förfogan i dagsläget.

För ett par dagar sedan kom det till vår kännedom att samma exploatörer, Affloardal Energi nu sonderar terrängen för vindkraftsindustrier i Åre kommun nordöst om Kallsjön, där det planeras 110 verk i området runt Killingsskalet enligt information på mötet och i området norr om Enarsvedjan mot Önrun planeras möten med utvalda markägare, som är förmodat positiva till en exploatering. Bland markägarna återfinns även större skogsbolag, bolag som definitivt inte berörs i sin vardag av de verkliga konsekvenserna av en sådan exploatering.

Vad är nästa steg i exploatörernas planer efter Kall, Vallsta och Enarsvedjan? Är det Åkersjön, Bakvattnet, Skärvången? I Föllinge har ett starkt vindkraftsmotstånd nyligen blossat upp om en vindkraftsindustri som redan har fått godkännande, men där verken nu ska höjas till 245m.

Vad vill Krokom och Åre kommun? Att naturen i hela den västra delen av länet ska bestå av industrier?

Vi kommer ej att tillåta att vår fina natur förstörs med dessa vindkraftsplaner, vår mer eller mindre orörda natur i nära fjällmiljö ska fortsätta vara det den är idag. Vi ortsbor vill inte se våra fastigheter sjunka i värde så som allt fler exempel och fakta visar. Vi vill att den positiva inflyttningstrend som pågår ska fortsätta, en inflyttning som ger fina skattepengar till kommunen. Vi vill att samebyarna ska fortsätta få förutsättningar att bedriva sin rennäring och föra sin tradition vidare till nästa generation. Vi vill att alla företagare i bygden ska kunna fortsätta sin verksamhet, oaktad i vilken bransch de verkar, särskilt alla hundratals företagare i besöksnäringen.

Människan behöver kunna lita på den kommunala stabiliteten – och här behövs det löften från partierna. Långsiktiga löften som sätter människa i fokus, inte pengar. Pengar kan varken ersätta de vida vidderna, tystnaden i skogen eller samernas möjlighet att fortsatt bedriva renskötsel, Krokoms kommun är dessutom en samisk förvaltningskommun, ta ansvar för det!

I höst är det val, och vindkraften kommer vara en av de stora valfrågorna. I dagsläget har S och C i Krokoms kommun valt att vara tysta och inte ge några besked alls i denna fråga. Vi vet, att vi inte kan köpas för pengar, frågan är om kommunen kan det?

Livskraft i Offerdal

Rulla till toppen