Föreningen startades under hösten 2020, som en del av det stora engagemang för en livskraftigt Offerdalsbygden som uppstod när vindkraftsvindarna ånyo blåste genom bygden. Föreningen kan ses som del av engagemanget jämte Njaarke Sameby, Projekt Kaxås och Destination Offerdal.

Föreningen har till ändamål att vara en partipolitiskt och i övrigt obunden ideell förening. Föreningen skall verka för att stärka och bevara det rika friluftslivet, kulturarvsmiljön och landskapet i Offerdal med omnejd i syfte att utveckla bygdens attraktionskraft som bomiljö, företagsmiljö, likväl som besöksmål. Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att aktivt arbeta för den fjällnära naturen, rennäringen, besöksnäring, gröna näringar och kulturarvsmiljön. Föreningen ska motverka satsningar och etableringar som märkbart negativt påverkar dessa.

Styrelsen består sedan det konstituerande mötet den 03-04-2022 av följande ordinarie ledamöten

  • Henrik Ling: Ordförande och kassör
  • Birgit Monz: Sekreterare
  • Daana Fjällberg (även medlem i Njaarke sameby)
  • Johnny Lindman
  • Åsa Borgström
  • Jens Erixon

Vill du ha kontakt med föreningen? Skicka ett meddelande!

Rulla till toppen