Om utredningen om det kommunala vetot

Nu har en rapport om 212 sidor kommit i den utredning som regeringen beslutade om i höstas. Att utreda kommunal tillstyrkan (veto). ”Regeringen tillsatte den 14 oktober 2020 en särskild utredare med uppdrag att undersöka förutsättningarna för att upphäva bestämmelsen i 16 kap. 4 § miljöbalken om kommunal tillstyrkan av vindkraftsanläggningar och att undersöka alternativa förslag för det fall bestämmelsen inte kan tas bort, i syfte att göra miljöprövningen av vindkraftsanläggningar mer rättssäker och förutsägbar”.

// Henrik

Rulla till toppen