Debatt: Tråkigt att Jämtland skövlas av vindkraftsindustrin (108 underskrifter)

”Vattenfall vill exploatera Jämtland med sin vindkraftsindustri. Enligt Vallstarua Energis uppgifter i Östersunds-Posten, blir den storleksmässigt 16 gånger större än Oldens vindetablering mitt i fjällvärlden. Ett stort ingrepp i Offerdal, Alsen och Kalls socken.

Rätt sak på rätt plats heter det. Det kommer i alla fall Vattenfall att hävda. Platserna för de 250 meter höga turbinerna är väl valda. Området är redan sedan tidigare skövlat med stora kraftverksdammar, gott om reglerkraft och torrlagda vattendrag.”

Rulla till toppen