Senaste från KF (16 juni)

Här kommer en kort sammanfattning från KF i onsdags och ärendet kring revidering.

Ett enigt fullmäktige beslutade att det tematiska tillägget för vindkraftverk ska revideras. Det är Samhällsbyggnadsnämnden som rent praktiskt kommer att hålla i detta, efter sommaren kommer kommunen att tillsätta en politisk styrgrupp som både ska lägga upp arbetet och följa upp.

I den styrgruppen ska representanter från samtliga partier i KF ingå, vilket var ett av yrkanden som presenterades och utifrån ett annat yrkande så kommer representanter från samerna involveras redan i början av processen.

/ Styrelsen

Rulla till toppen