Vi behöver hjälp av våra medlemmar

Vid tisdagens årsmöte i Livskraft i Offerdal bestämdes det att vi önskar skapa en pool av resurser för att stötta styrelsen och föreningen i olika kommande frågor.

Till dags dato har det varit styrelsen som utfört majoriteten av initiativ och aktiviteter men framåt ser vi en mer samverkan med medlemmarna. Vad som sker i framtiden kan vi endast sia om och det är svårt idag att svara på vilka frågor och aktiviteter som kan ge anledning till diskussion framåt. Men vi vill samla ihop en pool med medlemmar som kan tänkas bidra vid olika frågor, kan röra sig om diskussioner, formuleringar, skrivningar, möten osv. När väl sedan en situation uppstår framåt kan frågan ställas till de i ”poolen” och så tar man situationen därifrån.

Den som känner sig intresserad av vara med i denna pool kontaktar oss här. En mailgrupp kommer sedan skapas för poolmedlemmar initialt.

/ Styrelsen
(mail har också skickats till medlemmarna)

Rulla till toppen